Oh... een goed hart te hebben...

"Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn." Hebreeën 8 vers 10

 

Gods agenda met Israël... Er komt een tijd dat ze op één lijn met hun God zullen zijn.
Soms niet voor te stellen, maar het gaat goedkomen!

Gods agenda met mij... Er komt een tijd dat mijn gedachten en ingevingen en emoties bepaald zullen worden door Gods spelregels, Zijn Woord. 
Soms niet voor te stellen, maar het gaat goedkomen!

 

Bijbelleesrooster Coley, elke dag één genre