Schudden voor gebruik!

Terwijl m'n lijf krakend aan het idee went weer actief te moeten worden, zijn mijn hersens al op top snelheid.
Warmdraaien is hun probleem niet zo... eerder afkoelen. 
Grote vraagstukken schudden mij tot in de grondvesten van mijn geloof.
Terwijl mijn dagen gevuld worden met criseshantering (nee, geen spelfout, we multitasken!) en ik zie hoe de Here stap voor stap wonderlijk voorziet, ontglipt me soms de zucht "ik hou dit niet meer vol zo!"
De Here hoorde mijn zucht.

 

"De Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe.
Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt.
En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders."    
Lukas 22 vers 31, 32

 

Weer een zucht, nu van opluchting en voorzichtige hoop.
Ja, de druk is enorm, er staat véél op het spel.
Maar de Here Zelf bid voor mij... 
En als we hier, gelouterd en gevormd, doorheen zijn, hebben we nieuwe bagage waarmee we anderen kunnen gaan helpen. 

 

Schudden voor gebruik...
Zo'n vaak voorkomend principe, zo lastig te doorleven.

Ik kijk naar m'n to do list. 
Nog even lang en nog even complex...  
En terwijl de Here voor mij bid, ga ik vastberaden weer aan het werk! 
SCHUDDEN MAAR!