Afgedaan en toch...

Daar liggen de papieren dan.
Afgekeurd, verfrommeld en afgedaan.

Ik voel met ze mee!
Ernstige verwijten en grondige afkeuring werden met grote ijver over me uitgestort terwijl een jarenlange relatie in naam van 'gelijk' door het rioolputje werd gespoeld.

Daar lag ik dan. Onderuit. Hoe kan ik verder en sterker nog, mág ik wel verder?

 

"De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!
De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede."
Numeri 6 vers 26

 

Dit Bijbelvers werd door de Here 3 maal voor mijn neus gehouden vandaag. Tijdens het scrollen op Pinterest, doorgestuurd als een prachtig lied en toen ik m'n bladzij voor vandaag las uit "The Quiet Place" geschreven door Nancy Leigh DeMoss. Zij schreef hierover: "Because Christ bore our sin on the cross, taking the full brunt of God's frown and the rejection we deserved, the terror of His face has become for us the favor of His face."  Yep. Ik zit fout. Zondig meer dan eens en m'n ergste uitglijders weet je niet eens. Schuldig. Je hebt helemaal gelijk. MAAR GOD! Ik dank Christus voor Zijn werk en schuil achter Zijn bloed.
Maar wat gezegd is doet wel errug pijn… 

Ik las verder: "And with the smile of God, we cans survive the frowns and rejection of life."

Genietend van Zijn glimlach, kan ook ik onterechte afkeuring en zelfs afwijzing overleven.

 

 Photo by Steve Johnson on Unsplash