Voor Gods troon...

Zou jij soms ook eens écht bij God binnen willen lopen? Hem zien? Vandaag keek ik mee over de schouder van Ezechiël. 

 

"Toen zag ik iets als de schittering van edelmetaal, rondom vanbinnen als het uiterlijk van vuur."

"Zoals het uiterlijk van de regenboog, die in de wolken verschijnt op de dag van de regen, zo was het uiterlijk van de lichtglans rondom."   Ezechiël 1 vers 27 en 28

 

God is een Verterend Vuur. Eerlijk oordeel dat niets ontziet. Maar dat is omgeven door die regenboog… het symbool van genade en trouw! 

 

Vandaag las ik in mijn Stille Tijd Ezechiël 1

Ik was jarig...

Mijn verjaardag is een dingetje voor mij. Ik heb er een soort haat-liefde verhouding mee. Dit jaar koos ik ervoor om er niets aan te doen, de omstandigheden zijn er echt niet naar. 
MAAR GOD...
Elk jaar lees ik de Psalm die correspondeert met m'n nieuwe leeftijd, dit keer dus psalm 37. En wat een páreltje is dat!!! 
Ik vond er diverse cadeau's in die ik in een serie wil gaan uitpakken. Lees je mee?

Wanneer de muren op je afkomen...

Psalm 4 vers 2b

"In de benauwdheid hebt U ruimte voor mij gemaakt."  

 

Ken je dat gevoel? Dat de muren zó op je afkomen dat je het er gewoon benauwd van krijgt? 
Wanneer je de Here wilt dienen, ook als dat je niet populair maakt. De mensen 'van buitenaf' je aanvallen en ze je 'van binnenuit' te radicaal, kort door de bocht en zwart-wit vinden, of (om een populair woordje te gebruiken) intolerant. 
Of wanneer je door ziekte je mogelijkheden ziet minderen; je wereld kleiner wordt maar je liefde en interesse niet en dat steeds meer gaat botsen...

Ik heb op diverse manieren muren op mij af zien komen.  Zo zag ik de muren van mijn mogelijkheden steeds dichterbij komen. Terwijl de ruimte van mijn kunnen beperkter werd, werden mijn verwachtingen en instelling claustrofobisch!

 

In die benauwde momenten heb ik het uitgeroepen tot God. Zijn Geest bleek inderdaad de Trooster; Zijn Woord een Gids Die mij leerde om met Zijn ogen nieuw diepteperspectief te zien in de ruimte die Hij mij geeft. En ja, de muren komen soms nog op mij af. Maar de zekerheid dat Hij mij niet laat stikken, maakt dat ik diep ademhaal en in de ruimte ga stáán. En terwijl ik in gehoorzaamheid mijn positie inneem (zelfs al zit die in de hoek waar de klappen vallen), zet Hij mij in de ruimte om daar, op die plek dan ook echt voor Hem te leven, met of zonder op mij af komende muren.

 

Gisteren las ik voor het Bijbelleesrooster een Tekst die veel voor mij is gaan betekenen door de jaren heen. 

Afgedaan en toch...

Daar liggen de papieren dan.
Afgekeurd, verfrommeld en afgedaan.

Ik voel met ze mee!
Ernstige verwijten en grondige afkeuring werden met grote ijver over me uitgestort terwijl een jarenlange relatie in naam van 'gelijk' door het rioolputje werd gespoeld.

Daar lag ik dan. Onderuit. Hoe kan ik verder en sterker nog, mág ik wel verder?

 

"De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!
De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede."
Numeri 6 vers 26

 

Dit Bijbelvers werd door de Here 3 maal voor mijn neus gehouden vandaag. Tijdens het scrollen op Pinterest, doorgestuurd als een prachtig lied en toen ik m'n bladzij voor vandaag las uit "The Quiet Place" geschreven door Nancy Leigh DeMoss. Zij schreef hierover: "Because Christ bore our sin on the cross, taking the full brunt of God's frown and the rejection we deserved, the terror of His face has become for us the favor of His face."  Yep. Ik zit fout. Zondig meer dan eens en m'n ergste uitglijders weet je niet eens. Schuldig. Je hebt helemaal gelijk. MAAR GOD! Ik dank Christus voor Zijn werk en schuil achter Zijn bloed.
Maar wat gezegd is doet wel errug pijn… 

Ik las verder: "And with the smile of God, we cans survive the frowns and rejection of life."

Genietend van Zijn glimlach, kan ook ik onterechte afkeuring en zelfs afwijzing overleven.

 

 Photo by Steve Johnson on Unsplash

Een nieuwe start

En we zijn begonnen aan 2019! Ook goede voornemens? Ik hoop dit jaar opnieuw mijn Bijbel door te lezen. Vorig jaar las ik elke dag een gedeelte uit het OT en een gedeelte uit het NT. Dit jaar wil ik gebruik gaan maken van 'Elke dag een genre', een leesrooster dat ik al vaker gebruikt heb en waar ik erg enthousiast over ben! Geschiedenis, Wet, Brieven, Psalmen, Gedichten, Profetie en Evangeliën wisselen elkaar af. Zo lees je het hele jaar over het leven van de Here Jezus en niet een gedeelte per jaar. Verder zijn de 'taaie' stukken wat beter te behappen, doordat je er één keer per week je tanden in zet. Wat ik ook een voordeel vind: je kunt vooruit plannen! Weet je welke dag van de komende week je graag wilt lezen, maar eigenlijk geen tijd hebt? Lees dan een genre dat minder tijd vraagt! 

Nou, ik ga mijn exemplaar zo printen en beginnen aan dag 1. Als je mee wilt doen - klik op 'Bijbel lezen' en kies een rooster uit dat bij jou past. Veel zegen toegewenst! 

Schudden voor gebruik!

Terwijl m'n lijf krakend aan het idee went weer actief te moeten worden, zijn mijn hersens al op top snelheid.
Warmdraaien is hun probleem niet zo... eerder afkoelen. 
Grote vraagstukken schudden mij tot in de grondvesten van mijn geloof.
Terwijl mijn dagen gevuld worden met criseshantering (nee, geen spelfout, we multitasken!) en ik zie hoe de Here stap voor stap wonderlijk voorziet, ontglipt me soms de zucht "ik hou dit niet meer vol zo!"
De Here hoorde mijn zucht.

 

"De Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe.
Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt.
En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders."    
Lukas 22 vers 31, 32

 

Weer een zucht, nu van opluchting en voorzichtige hoop.
Ja, de druk is enorm, er staat véél op het spel.
Maar de Here Zelf bid voor mij... 
En als we hier, gelouterd en gevormd, doorheen zijn, hebben we nieuwe bagage waarmee we anderen kunnen gaan helpen. 

 

Schudden voor gebruik...
Zo'n vaak voorkomend principe, zo lastig te doorleven.

Ik kijk naar m'n to do list. 
Nog even lang en nog even complex...  
En terwijl de Here voor mij bid, ga ik vastberaden weer aan het werk! 
SCHUDDEN MAAR! 

Wat woorden kunnen...

Mozes zingt zijn zwanenzang. Nog één keer wil hij het volk Israël aanmoedigen en vermanen om met de Here te leven.

 

Zijn wens als hij hiermee start:
- dat zijn woorden goed op te nemen zullen zijn: druppelend als regen (dus geen stortbui) en stromend als dauw (en dat stroomt niet hard!) 
- dat zijn woorden voedzaam zullen zijn: als regen voor het groene gewas (leven gevend)

 

Zijn mijn woorden zó gesproken dat de ander de kans krijgt het goed op te nemen en er door gevoed wordt? 

 

Vanmorgen las ik in mijn Stille Tijd Deuteronomium 32

Advies opvolgen

meer lezen

Roddels...

We horen ze allemaal wel eens he, van die sappige die gewoon te leuk zijn om voor je zelf te houden. Of van die nare, waar je buikpijn van krijgt... én graag over wilt praten. De Bijbel, als altijd praktisch, geeft ons echter een totaal andere route!!!

 

Onderzoeken - grondig uitzoeken - goed navragen.

 

Hm. Ik zie doorvertellen daar niet bij staan!

En als we iets horen maar niet in de positie zijn om het te onderzoeken, grondig uit te zoeken en goed na te vragen, geeft het ons nog geen grond om het dan maar door te geven, hoe goed bedoelt misschien dan ook... 

Ik las vanmorgen in mijn Stille Tijd Deuteronomium 13

Leiderschaps overdracht

meer lezen

Woestijn fitness

meer lezen

Oh... die zondag!

Israël. 
Ja, ze houden braaf de geestelijke feestdagen en de shabbath... maar ze kunnen niet wachten tot die weer voorbij zijn, want de handel wacht, ze moeten zaken doen!

Heeft de Here wel door wat voor schadepost die dagen eigenlijk voor hen zijn?

 

Jij.
Je houd je braaf aan de christelijke feestdagen en de zondagen. Maar wat kunnen ze lang duren en onmogelijk slecht uitkomen! Je doet braaf niets, maar je bladert alweer door je agenda en overdenkt de komende week. Snapt de Here hoe vervelend zo'n verplichte vrije dag is? 

 

Steeds meer rennen we door. De 24 uurs economie viert hoogtij en waar dat nog niet zo is, wordt het je vriendelijk maar beslist door de strot geduwd. Geen tijd voor rust. Nog minder voor bezinning en al helemaal geen tijd meer met God. En daar gaan we... hollend naar doelen die we zelf niet eens meer helder voor ogen hebben vaak... 

 

"Toen Hij de menigte zag,
was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen,
omdat zij vermoeid en verstrooid waren,
zoals schapen die geen herder hebben." 

Mattheüs 9 vers 36

 

Vanmorgen las ik in mijn Stille Tijd Amos 8

 

Houd mij niet op

"Houd mij niet op;
de Here heeft immers mijn weg voorspoedig gemaakt."
Genesis 24 vers 56

 

Eliëzer, die goeie ouwe gast, was voor Abraham op stap gegaan om voor zijn zoon een goede vrouw te vinden. Prachtige geschiedenis van gehoorzaamheid - vertrouwen - verhoring. Super! Moet je ook eens lezen!

Maar net als alles lekker loopt, vrouw gevonden is en hij terug naar huis wil, komt die familie van haar met het plan om eerst eens uitgebreid afscheid te nemen. Dáár had hij dus even geen tijd voor!

 

Je hebt gebeden. In gehoorzaamheid en vol vertrouwen heb je gekozen voor die bepaalde opleiding, of die andere baan, of je durft je meisje eindelijk te vragen om met je te trouwen... 
Je weet zeker dat dit de wil van de Here is. Niet door gevoel, maar door tastbare, merkbare bewijzen dat Hij zegent en voorziet omdat Hij Zijn goedkeuring geeft aan het plan. En dan... Daar komen de vragen, de opmerkingen, de feedback... 
Durf jij dan ook te zeggen: Houd mij niet op, de Here heeft immers mijn weg voorspoedig gemaakt? 

 

Bijbelleesrooster Table Talk - Bible in a Year 2018

Advent

meer lezen

Gebedsverhoring

Gebedsverhoring! 

 

Oh, wat kunnen we daar naar uitzien. 
Jij vraagt, de Here antwoord.
Dag probleem en welkom oplossing!
Simpel... vaak té simpel voor de Here.
Wij gaan voor oplossingen, Hij voor ons hart.  
Dus lost Hij niet alles gelijk op, maar geeft Hij kracht in onze ziel - vormt Hij ons en rust hij ons toe om zélf, afhankelijk van Zijn kracht, voor de oplossing te zorgen.

 

Gisteren las ik in mijn Stille Tijd Psalm 138 vers 3

Doe wat je wilt!

"U mag (...) doen wat u (...) goeddunkt te doen..." Ezra 7 vers 18a

YES! Dat is wat wij willen horen! Ga vooral lekker je gang, God houdt toch van je!

Zie je wel? Het staat in de Bijbel!
Dus als je wilt samenwonen? Voel je vrij en blij! Ben je 'vindingrijk' met je belastingaangifte? Ach...
Het populaire christendom van vandaag: een vrijkaartje naar de hemel, zonder regels en verboden voor je leven van nu.

 

"...overeenkomstig de wil van uw God."  Ezra 7 vers 18b 

He tjakkie! Daar zul je het hebben - de adder onder het gras. Yep. 
Ezra, een man verbannen in vijandelijk gebied, krijgt carte blanche om voor zijn God aan de gang te gaan.
Doe wat je wilt, ik weet toch dat je de Here wilt gehoorzamen en dus je keuzes van Hem af zal laten hangen.

 

Zo bekend te staan, bij vriend én bij vijand... Jij doet niet je eigen zin, jij wil God gehoorzamen...

 

Bijbelleesrooster Coley, elke dag één genre

 

 

 

 

 

 

Rechtskundige bijstand

Rechtskundige bijstand.
Iemand neemt het voor jou op als als jij de boel verprutst hebt. Of als een ander denkt dat jij iets fout hebt gedaan.
Maar is de dekking 100%, ook als de kosten oplopen, of moet je toch zelf en vooral zelf véél gaan betalen?

 

De Here Jezus is mijn Advocaat.
Als ik het verprutst heb, pleit Hij voor mij bij de Vader.
Als iemand mij aanklaagt, verdedigt Hij mij. 

De dekking is volledig.
Mijn rust daarom ook? 

 

Vandaag las ik in mijn Stille Tijd Psalm 119 vers 54

Vergeet-Mij-niet

"Alleen, wees op uw hoede en neem uzelf zeer in acht! Anders vergeet u de dingen die uw ogen gezien hebben, en anders wijken ze uit uw hart..." Deuteronomium 4 vers 9

 

Vergeetachtigheid. Dat overkomt je toch? Hoe vaak denk je wel niet "Oeps, vergeten!". Een afspraak, of een belofte, of... God. Eh... Yep, we kunnen God en wat Hij voor ons gedaan heeft, vergeten. Vandaar de waarschuwing, want de Here kent ons en weet dat we er een handje van hebben om dingen te vergeten die er werkelijk toe doen terwijl we onbelangrijke zaken tot in lengte van dagen kunnen opdreunen tot in de kleinste details...

 

Wat kan helpen om geestelijke vergeetachtigheid te bestrijden?
# Leef alert, wees opmerkzaam op de aanwezigheid van de Here in jouw leven.
# Erken dat je vergeetachtig bent en neem tussendoor regelmatig de tijd om herinneringen op te halen.
# Houd een dagboek bij waarin je opschrijft wat je samen met de Here meemaakt. Blader daar eens in de zoveel doorheen en herlees wat je meemaakte. 

 

Bijbelleesrooster Coley, elke dag één genre

Een blijvende herinnering

Als ik door de Here Thuisgehaald wordt, hoe zullen mensen mij herinneren?  

 

Niet mijn goede daden.
Niet mijn talenten en sterke punten.
Niet mijn 'geweldige' persoonlijkheid.
Niet mijn lach - iets te luid en iets te vaak.

 

Een blijvende herinnering ontstaat door de wil van God te doen... 

Vandaag las ik tijdens mijn Stille Tijd, 1 Johannes 2 vers 17

 

Waarom staat dit in de Bijbel?

Numeri 33. Dit was weer zo'n hoofdstuk... Naast de tongbrekende namen, waar je een spel van kunt maken wie met de meest originele uitspraken komt, wat heeft het voor nut dat het in de Bijbel staat? 

Totdat je tot je door laat dringen dat zo'n lijst van plaatsnamen betekend dat de Here élke pleisterplaats, elke tussenhalte, waar Israël als volk verbleef, al was het maar voor een paar dagen, bijhield! En dat niet alleen, ook onthield. 
Trek dat eens door... "Corine werd geboren in Zeist, locatie het ziekenhuis. Na een paar dagen mocht ze naar haar ouders, die woonden in Doorn. Een plek in Doorn waar Corine vaak kwam als ze even alleen wilde zijn om tot rust te komen, was.... " Yep. Dat weet de Heer. En vind Hij belangrijk om te onthouden. Over persoonlijke betrokkenheid en zorg gesproken! 
Hmmmm. Misschien toch wel nuttig dat zo'n hoofdstuk vol plaatsnamen ook in de Bijbel staat? 

 

Bijbelleesrooster Coley, elke dag één genre

 

Woonplek gezocht

De Here woont... Hij Zelf. Niet een delegatie, een engeltje of twee, maar Hijzelf. 

De Here woont... Komt niet even een bakkie doen, komt niet eens in de zoveel tijd langs om de geestelijke meterstanden op te nemen, Hij woont.

Ik hoop dat Hij Zich bij mij thuis voelt. Op Zijn gemak. Welkom en geliefd. 

 

Vandaag las ik tijdens mijn Stille Tijd, Jesaja 57 vers 15

 

 

Oh... een goed hart te hebben...

"Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn." Hebreeën 8 vers 10

 

Gods agenda met Israël... Er komt een tijd dat ze op één lijn met hun God zullen zijn.
Soms niet voor te stellen, maar het gaat goedkomen!

Gods agenda met mij... Er komt een tijd dat mijn gedachten en ingevingen en emoties bepaald zullen worden door Gods spelregels, Zijn Woord. 
Soms niet voor te stellen, maar het gaat goedkomen!

 

Bijbelleesrooster Coley, elke dag één genre